• BIST 110.418
 • Altın 326,406
 • Dolar 6,1779
 • Euro 6,7870
 • Ankara 12 °C
 • İstanbul 13 °C
 • İzmir 18 °C
 • Konya 11 °C

Gevher Nesibe kimdir? Dünyanın ilk tıp fakültesi nerede, ne zaman kuruldu?

Dünyada ilk tıp fakültesi nerede, ne zaman kuruldu? Gevher Nesibe kimdir, hangi dönem yaşadı, ağabeyi Gıyaseddin Keyhüsrev’e hangi vasiyette bulundu, adını taşıyan tıp fakültesi ve hastanede hangi hizmetler verildi?
Gevher Nesibe kimdir? Dünyanın ilk tıp fakültesi nerede, ne zaman kuruldu?

Anadolu Selçukluları döneminde adına Dünyanın ilk tıp fakültesi ve şifahanesi kurulan Gevher Nesibe’nin hayatını sizler için derledik…  

Dünyada ilk tıp fakültesi nerede, ne zaman kuruldu? Gevher Nesibe kimdir, hangi dönem yaşadı, ağabeyi Gıyaseddin Keyhüsrev’e hangi vasiyette bulundu, adını taşıyan tıp fakültesi ve hastanede hangi hizmetler verildi?

İşte cevabı:

Gevher Nesibe, Selçuklu Sultanlarından 2. Kılıçarslan’ın kızı, Gıyaseddin Keyhüsrev’in ise kız kardeşidir. Dünyada ilk tıp fakültesi ve en gelişmiş hastane ile şifahane Kayseri’de Gevher Nesibe adına Anadolu Selçuklular döneminde açılmıştır. Dünyanın ilk tıp fakültesi ve en gelişmiş hastanesi özelliğini taşıyan Gevher Nesibe Hastane ve Şifahanesinin kurulması tarihçiler tarafından şöyle aktarılmaktadır: Gevher Nesibe Sultan Saray Başsipahisine gönül vermiştir. Evlenmelerine Gevher Nesibe Sultan'ın ağabeyi hükümdar l. Gıyaseddin Keyhüsrev karşı çıkmıştır. Başsipahiyi bir savaşa göndermiş ve Başsipahi orada şehit düşmüştür.

GEVHER NESİBE’NİN VASİYETİ

Bu olay sonrasında Gevher Nesibe Sultan üzüntüsünden hasta olmuş ve o dönemde çaresi olmayan vereme yakalanmıştır. Kız kardeşinin durumunu öğrenen l. Gıyaseddin Keyhüsrev onu ölüm döşeğinde ziyaret eder. Son dileğini sorarak, özür diler. Gevher Nesibe Hatun Gıyaseddin Keyhüsrev'den "Ben devasız bir derde düştüm, kurtulmama imkân yok, hiç bir hekim derdime çare bulamadı, ben artık ahiret yolcusuyum, eğer dilersen benim mal varlığımla benim adıma bir şifahane (hastane) yaptır! Bu şifahanede bir yandan dertlilere şifa verilirken, bir yandan da çaresi olmayan dertlere çare aransın. Bu şifahane ünlü hekim ve cerrah yetiştirsin. Burada kimseden bir kuruş para alınmasın. Burası benim adıma bir vakıf olsun" diye vasiyet etmiştir. 

TIP FAKÜLTESİ VE ŞİFAHANE OLARAK KULLANILDI

Gıyaseddin Keyhüsrev kız kardeşinin hastalığına kendisinin neden olmasından büyük üzüntü duyar. Onun son isteğini yerine getirir ve 1204'de Tıp Medresesinin yapımını başlatır. Daha sonra medresenin batısına Darüşşifayı yaptırır ve 1206 yılında da hizmete açılır. Bu çift yapı 1839 yılına kadar amacına uygun bir biçimde kullanılmıştır.

TARİHTE İLK RUH HASTANESİ

Bu şah eserin dünya çapında bir diğer ünü de ruh hastaları için yapılmış olan “Tımarhane” kısmıdır. 18 ayrı odalardan oluşan bölümleri ile hastalarına şifalar sunmasıdır. Dünyada ilk defa musiki, su sesi ve güzel koku ile hastalar tedavi edilmiştir. Aynı dönemde Avrupa’da ruh hastası olan hastalar papazların kararı ile ya yakılır ya da öldürülürdü. Gerekçe ise bu hastaları “şeytan tarafın çarpıldığı ve topluma zararlı oldukları” inancıdır. Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan bu şaheser günümüzde Gevher Nesibe Tıp Müzesi olarak hizmet vermektedir.

ESER HALA AYAKTA

Eser Gevher Nesibe Hatunun vasiyeti üzerine vakıf olarak inşa edilmiş ve vakfiyesi şuanda evladı bulunmadığından dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndedir. Gevher Nesibe Şifahanesi Vakıf eseri olması hasebiyle, bakım ve onarımları Vakıf gelirleri ile yapılmakta olup, Devlet kasasına her hangi bir ek külfet getirmemektedir. Anadolu’da yapılmış Selçuklu Tıp Medreseleri içinde en seçkini, ayakta Kalabilen en erken tarihli olanıdır. Temel Bilimler ve uygulama hastanesi, akıl hastalıkları bölümü, ameliyathanesi, eczanesi, dershaneleri, öğrenci odaları, hasta odaları, hamamı ve diğer üniteleri ile birlikte bir bütün olarak planlanmıştır. Yapı bloğu yan yana, üstü açık avlulu, dörder eyvanlı bir medrese, bir şifahane, bir Bimarhane ve Gevher Nesibe Sultan’a ait bir türbeden oluşmaktadır. 

gevher-nesibe-hastahanesi-2.jpg

DÜNYADA İLK PSİKİYATRİ HİZMETİ

Anadolu Selçukluları zamanında inşa edilen sağlık tesislerinin vakfiyelerine göre bu kuruluşlarda kadın-erkek, müslim-gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın eşit tıp hizmeti verilmiştir. Gevher Nesibe’de Galatasaray’da Tıbbiye-i Aliye-i Şahane (1839) açılıncaya kadar aynı anlayışla hizmete devam edilmiştir. Gevher Nesibe, psikiyatrik tedavi açısından da, bütüncül tedavi ve bakım anlayışı ile ilk Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi hizmeti veren kurumdur. Psikiyatri hastaları Dünyanın bir çok yerinde yaşandığı gibi, genel olarak kötü muameleye maruz kalmıyorlardı. Tersine bu kişiler burada hoşgörü ve korumacı bir yaklaşım içerisinde tedavi ediliyor ve toplumdan dışlanmıyorlardı.
Bu eser, Gevher Nesibe Şifahiyesi, Kayseri Daruşşifası, Şifa-hatun Medresesi, Kayseri Maristanı, Darüş-şifa Medresesi, Çifte Medrese, Çifteler, Gıyasiye, Kayseri Tıbbiyesi gibi türlü adlarla da anılmaktadır.

ALİMLERİN MERKEZİ 

Selçuklular döneminde Konya Başkent olmakla birlikte, Kayseri İlim Merkezi olarak ikinci başkent gibi görülmektedir. Kayseri bu dönemlerde sosyal yaşamın, bilim ve eğitim çalışmalarının yoğun olduğu, Hükümdarın orduyu denetlediği ve buradan fetihlere çıktığı ve bu nedenle de “Dar’ül Feth”, “Dar’ül Mülk”, bazı kaynaklarda ise “Makarr-ı Ulema (Alimlerin Merkezi)” olarak adlandırılmıştır. Kayseri Sosyal ve Kültürel öneminin dışında Anadolu’daki tarihî yolların birleştiği, ticarî ve kültürel bir merkez olarak da tanınmıştı. Çevre vilâyetlerle ilişkisi çok kolaydır. 

ÖZELLİKLERİ

Çifte Medrese olarak da anılan yapı birbirine bitişik, açık avlulu iki yapıdan teşekkül eder. Medrese ve Şifahane, dikdörtgen şeklinde yan yana iki ayrı bina olarak düzenlenmiştir. Batıdaki bina bir şifahane, doğudaki tıp medresesidir. Güney cephesi üzerinde iki mekânın ayrı taç kapıları olan yapılar birbirine, yapı içerisinden kuzey yönde bulunan dar bir geçitle bağlanmaktadır. Gerek şifahane gerekse medrese bir açık avlu etrafında tertiplenen dört eyvanlı şemaya uygun olarak inşa edilmiştir. Yapının ebadı 68 metreye 42 metredir. 

MEDRESE BÖLÜMÜ

Medresenin derinliği şifahaneninkine yaklaşıktır. Ancak eni daha dar olup 27.50 metredir. Yapının güney cephesinin doğu köşesine yakın yerde taçkapı (medresenin giriş kapısı) yer almaktadır. Kapı açıklığından geçilince ortası havuzlu olan avluya geçilmektedir. Avlu üç yandan revaklarla çevrilidir. Cephe ortalarında dört eyvan bulunmaktadır. 

GEVHER NESİBE’NİN TÜRBESİ

Medrese’nin doğusunda Gevher Nesibe Hatun’un kümbeti bulunmaktadır. Kümbet; iki katlı, sekizgen planlı, piramidal külah ile örtülüdür. Kümbetin Külahının hemen altında taş üzeri kabartma yazı ile Besmele ve Bakara Suresinin 255. Ayeti olan “Ayet’el Kürsi” bulunmaktadır. Tarihçiler bu Ayetin sonunda bulunan ve özellikle eklendiği belirtilen “Lâ ikrâhe fi’d din” yer almaktadır. Bu söz ile bu dârüşşifada her hangi bir din, mezhep, kadın – erkek, zengin – fakir, Müslüman – Gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın eşit muamele edildiğinin ispatı olarak belirtilmektedir. 
Yapılan onarımlar sırasında bulunan kemiklerden Gevher Nesibe Hatun’un mezarının burada olduğu büyük oranda doğrulanmıştır. Evlenemeden genç yaşta vefat eden Gevher Nesibe Hatun’un bu mezarını sembolize eden küçük bir kız mezarı, Kümbetin alt kısmına yapılmıştır. 

ttt-005.jpg

AKUSTİK ÖZELLİĞİ

Ana eyvanın sağındaki dikdörtgen şeklindeki büyük mekan kışlık dershane olarak kullanılmaktadır. Bu mekana yaklaşık 100 kişi rahatlıkla oturabilmekte ve ses akustik özelliği bulunmaktadır. Çok düşük sesle konuşulduğunda dahi odanın her köşesinden duyulabilmektedir. Yapılan restorasyon çalışmalarında ağızları deri kaplı değişik açılarda küpler bulunmuş ve bu küplerin ses akustik özelliğinin sağlanmasında kullanıldığı düşünülmektedir. 

EĞİTİM VE UYGULAMA BİR ARADA

Şifahane ve Medrese bölümleri arasında dilatasyon bulunmamaktadır. Ayrıca her iki yapının kuzeydeki koridorla birbirine bağlantısı orijinaldir. Bu hususlar dikkate alındığında bu yapıların iki bölüm halinde birlikte düşünülüp planlanarak inşa edildiklerini göstermektedir. Gevher Nesibe Şifahanesi ve Gıyasiye Medresesi Tıp eğitiminin ve uygulamasının bir arada yapıldığı, eğitim ve araştırma hastanesi şeklinde düşünülerek gerçekleştirildiği Dünyadaki ilk örneklerdendir.

ŞİFAHANE BÖLÜMÜ

Medrese ile Şifahaneyi bir birine bağlayan ve iki bölüm arasında geçişi sağlayan koridor vardır. Şifahane, dış ölçüleri 41 m. x 32.50 m. olan dikdörtgen biçiminde bir yapıdır.

Medresenin batı cephesine bitişik olarak yapılan şifahane güney cephede medreseden 0.75 m. kadar ileri taşmaktadır. Şifahanenin taçkapısı güney cephenin batı ucuna kaymış durumdadır. Şifahane bölümü de ortada açık avlusu ve havuzu olan, dört eyvanlı, tek katlı plana sahiptir. Dört eyvanlı plan şeması iki bölümde de uygulanan, günümüze gelen Anadolu’daki tek yapı örneğidir. Avrupa’da bu tip ikiz yapıların mimari örnekleri, 1334 yılında Floransa’da ve 1457 de Milano’da yapılmıştır. 

TAÇ KAPI

Şifahanenin süslemesinin taç kapıda yoğunlaştığı görülmektedir. Şifahane girişinde bulunan taç kapı gerçek bir sanat eseridir. Taç kapıya günün belirli saatlerinde dikkatli bakıldığı zaman bayan siluetine benzer bir görünüm oluşmaktadır. Gölge oyunu ile meydana gelen bu siluet Halk arasında Gevher Nesibe Hatunun silueti olduğuna inanılmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Sayın Selen Bostan’ın bir makalesinde “cepheden bakıldığında dikey eksene göre simetrik bir çift göze, bir burna ve ağza benzetilen mukarnas hücreleriyle birlikte mukarnasın sınır çizgisi omuzlara doğru dökülen saç yada örtüyü çağrıştırmaktadır. Çağrışım halkın gözünde Darüşşifanın banisi Gevher Nesibe Sultanla özdeşleşmektedir. ” diye bahsetmektedir. 

KİTABE

Şifahanenin taçkapısı üzerinde yer alan beyaz mermerden dikdörtgen şeklindeki 2,5 metreye 0,75 metre yüksekliğinde ki kitabesinin Türkçesi Şöyledir: “Bu Hastane, Kılıçarslan’ın kızı, iffetli Melike Gevher Nesibe‘nin vasiyeti üzerine, kardeşi Ulu Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev’in zamanında, 1206 yılında yapılmıştır.”

YILAN MOTİFİ

İslamiyet’ten önceki Türklerde, hayat ağacı motifi, dünyanın merkezi olarak kabul edilir. Dini liderin, yer altı ile gökyüzü arasındaki seyahatlerde, bu ağacı kullandığına, merdiven vazifesi yaptığına inanılırdı. Hayat Ağacı ve etrafındaki insan, aslan, ejder, yılan ve başka tılsımlı masal hayvanlarının ağacı koruduğuna inanılırmış. Taç Kapının üst kısmında da taştan işlenmiş kemer ve etrafında karşılıklı çeşitli Selçuklu motifleri vardır. Bunlardan birisi kendi üzerine dolanmış karşılıklı iki yılanı andırmaktadır. Bu iki yılanın ortasında da on iki dilimli Selçuklu madalyonu bulunmaktadır. 

O SEMBOL HALA KULLANILIYOR

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Rozetleri, bu Selçuklu geleneğini yansıtmakta ve karşılıklı iki yılanla temsil edilmektedir. Bu çift yılan motiflerinin, bugünkü Türk tıbbının sembolü olarak kabulü, Selçuklu atalarımıza karşı olan vefa borcumuz olarak adlandırılmaktadır.

ASLAN MOTİFİ

Kitabenin bulunduğu taç kapının sağ iç kısmında bir aslan motifide göze çarpmaktadır. Bu aslanın Gevher Nesibe Hatunun ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in babaları olan Sultan II. Kılıçarslan’ın anısına yapıldığı tahmin edilmektedir. 

ISI SİSTEMİ

1980 yılında yapılan onarım sırasında toprak altından bir çok spiral yivli künkler ortaya çıkmıştır. Bu yapının şifahaneye suyu getiren ve dağıtan su tesisatı olduğu akıllara gelmektedir. Büyük bir ihtimal yakın bölgelerden çıkartılan sıcak su veya sıcak buhar buraya getirilmekte ve binanın arka kısmında bulunan yedigen kaideli bir su terazisinden geçerek, buradan binanın içerisine girmekte ve dağılmaktadır. Muhtemelen bina künklerle yerden ısıtılmaktadır. Zira yapılan kazı ve araştırmalarda yapının ve hamamın ısınmasını sağlayacak hiçbir ocak ve kazan bulunamamıştır. 

RUH SAĞLIĞI VE AKIL HASTANESİ

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir koridor ve koridorun iki yanına düzenlenen dokuzar küçük hücre olmak üzere toplam 18 adet oda vardır. Hücrelerden güney batı köşesinde hamam bulunmaktadır. Bu hamam o dönemde İslamiyet’in ve Türkiye Selçuklularının temizliğe ne kadar önem verdiğinin de bir kanıtıdır. Bimarhane’de bulunan hasta odalarının eyvan kavislerinde karşılıklı ikişer delik bulunmaktadır. Bu delikler o zaman uygulanan “Musiki” veya “Telkin Tedavisi” amacıyla yapıldığı bilinmektedir. 

MÜZİKLE TEDAVİ

O dönemlerde Türklerin, müzikten eğlence amaçlı olmaktan öte tedavi amaçlı yararlandığı bilinmektedir. Geçmişte bu konuda Zekeriya Er-Razi, Farabi ve İbni Sina’nın çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Örneğin Razi, melankolik hastaların meşguliyetle tedavi edilmeleri gerektiğinden bahisle bu kişilere müzik öğretilmesini ve güzel sesle söylenen şarkıların dinlettirilmesini tavsiye etmektedir. Günümüzde de kullanılan Kanunun mucidi ve iyi bir bestekar olarak bilinen Farabi ise, müzikteki makamların insan ruhuna tesirini inceleyerek bunları cetvel halinde kitabında göstermiştir. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM:

Medreselerde okutulan dersler çoğunlukla ihtisas kollarına göre, ihtisas için ise, fıkıh ve tıp konulara ayrılmıştır. Burada verilen eğitimi iki temel kısımda incelemek mümkündür. 
1-Ulûm-ul ava’il: Matematik, astronomi, fizik, dilbilgisi, felsefe, tıp konularında eğitimler 
2-İslami İlimler: Usul, fıkıh, hadis, tefsir vb. konularda, özellikle ilahiyatla ilgili olan eğitimlerdir.

ÇİFTE MEDRESE’NİN ONARIMI 

Vakıf Eseri olması sebebiyle onarımlar Devlet Bütçesinden değil Vakfiyesinden karşılanmaktadır. Binanın büyük olması sebebiyle, eser genel olarak kısım kısım çeşitli onarımlar görmüştür. 
Darüşşifanın ilk onarımı 1669 yılında vakıf Mütevellisi İsmail Efendi tarafından başlatılmış ancak vefat etmesi sebebi ile Mimar Ömer Beşe tarafından yaptırılmışsa da, esaslı tadilat 1899 yılında yapılmıştır. Şifahanenin Taç kapısı 1942 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onarılmış, 1955-56 yıllarında bina büyük bir onarım görmüştür. 

gevher-nesibe.jpg

KAYIPLAR

1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müzeler ve Eski Eserler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Arkeoloğ Mahmut Akok’un yönetiminde Selçuklu Mimarisine uygun şekilde onarım çalışmalarına başlanmıştır. Bu onarım sırasındaki kayıtlara göre yüzde 65 oranında varlığını yitirdiği belirtilmektedir. 1969 yılında yapı Hacettepe Üniversitesinin bir kolu olarak hizmete açılmış, Prof. Dr. Süheyl Ünver, Prof. Dr. Ali Saim Ülgen, Prof. Ayşe Afetinan ve Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk’un gayretleri ile tamir edilmiştir. 1980 yılında Erciyes Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Hüseyin Sipahioğlu’nun ve ardından da Prof. Dr. Ahmet Hulusi Köker’in uzun uğraşları sonucunda yapı onarılarak, Tıp tarihi müzesi olarak 1982 yılında hizmete açılmıştır. 1991 yılında bazı ilavelerde bulunulmuş, küçük onarımlar yapılmıştır. 2006 yılında ise bir restorasyon çalışması Erciyes Üniversitesi tarafından başlatılmış, 2007 yılında Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü daha detaylı bir çalışma başlatarak, eserin son haline gelmesini sağlamıştır. 


Gazeteilksayfa.com

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Siteler'de lokma hayrı27 Şubat 2020 Perşembe 05:09
 • Zorlu yaşama yardım eli27 Şubat 2020 Perşembe 04:11
 • Mahallede hırsız paniği!27 Şubat 2020 Perşembe 03:15
 • Hocalı görmezden gelinmeye devam ediyor27 Şubat 2020 Perşembe 02:50
 • Can Hocalı27 Şubat 2020 Perşembe 00:35
 • Kelimelerin Büyülü Dünyası27 Şubat 2020 Perşembe 00:15
 • İstanbul Kastamonu arası kaç km? İstanbul Kastamonu arası kaç saat? İstanbul'dan Kastamonu'ya nasıl gidilir?  26 Şubat 2020 Çarşamba 16:25
 • 2020 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?26 Şubat 2020 Çarşamba 14:45
 • 2020 Diyanet, Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi26 Şubat 2020 Çarşamba 14:25
 • Regaip nedir? Regaip kandili ne zaman?26 Şubat 2020 Çarşamba 13:53
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : (312) 311 53 73