BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Sıra NoDosya NoİlçesiMahallesiAdaParselYüzölçümü (m²)Hazine Hissesi (m²)Vasfıİmar DurumuTahmini Bedeli
(TL)
Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
106140112083ÇUBUKKösrelik3354136.20TAMHam Toprakİmarsız54.500,0010.900,006.06.202409:20
206140111926ÇUBUKKösrelik3317362,00TAMHam Toprakİmarsız145.000,0029.000,006.06.202409:30
306140111864ÇUBUKKösrelik2852211,00TAMHam Toprakİmarsız84.500,0016.900,006.06.202409:40
406140111024ÇUBUKEsenboğa19051361.785,00814,00Ev ve ArsasıKonut Alanı2.850.000,00570.000,006.06.202409:50
506140111731ÇUBUKKızılca19031311.708,001.274,81ArsaKonut Alanı1.913.000,00382.600,006.06.202410:00
606140112068ÇUBUKDalyasan18425633,54TAMHam Toprakİmarsız159.000,0047.700,006.06.202410:10
706140112286ÇUBUKDalyasan184262.765,08TAMHam Toprakİmarsız692.000,00138.400,006.06.202410:20
806140111890ÇUBUKÇatokçular13311450,17TAMHam Toprakİmarsız112.550,0033.765,006.06.202410:30
906140112202ÇUBUKTaşpınar1907272973,35511,53EvKonut Alanı1.024.000,00204.800,006.06.202410:40
1006140112204ÇUBUKTaşpınar1907202840,00TAMArsaKonut Alanı1.680.000,00336.000,006.06.202410:50
1106140112207ÇUBUKTaşpınar1907252996,36479,47EvKonut Alanı959.000,00191.800,006.06.202411:00
1206140112208ÇUBUKTaşpınar1907342673,16481,63ArsaKonut Alanı963.300,00192.660,006.06.202411:10
1306140112211ÇUBUKTaşpınar1907381899,26TAMArsaKonut Alanı1.799.000,00359.800,006.06.202411:20
1406140112212ÇUBUKTaşpınar1907303842,50533,49ArsaKonut Alanı1.067.000,00213.400,006.06.202411:30
1506140112215ÇUBUKTaşpınar1907122567,52TAMAhır Samanlık ve ArsasıKonut Alanı1.136.000,00227.200,006.06.202411:40
1606140112216ÇUBUKTaşpınar1907261900,86620,15EvKonut Alanı1.241.000,00248.200,006.06.202411:50
1706140112182ÇUBUKTaşpınar1907311940,28509,45Kargir Ev ve ArsasıKonut Alanı1.019.000,00203.800,006.06.202413:30
1806140111558ÇUBUKAğılcık19037831.653,67TAMArsaKonut Alanı1.322.936,00264.590,006.06.202413:40
1906140111531ÇUBUKAğılcık19036941.489,07896,64ArsaKonut Alanı717.312,00143.465,006.06.202413:50
2006140111553ÇUBUKAğılcık19038611.275,56529,80Ağır ve ArsaKonut Alanı423.840,0084.768,006.06.202414:00
2106140111501ÇUBUKAğılcık19037632.428,65TAMArsaKonut Alanı1.942.920,00388.584,006.06.202414:10
2206140111513ÇUBUKAğılcık1903908788,74462,04ArsaKonut Alanı369.632,0073.927,006.06.202414:20
2306140111527ÇUBUKAğılcık1903593594,06TAMArsaKonut Alanı475.248,0095.100,006.06.202414:30
2406140111514ÇUBUKAğılcık1903907626,60421,16Ahır ve ArsaKonut Alanı336.928,0067.386,006.06.202414:40
2506140111481ÇUBUKAğılcık19037541.808,81TAMArsaKonut Alanı1.477.048,00295.410,006.06.202414:50
2606140111491ÇUBUKAğılcık1903954817,92684,17ArsaKonut Alanı547.336,00109.468,006.06.202415:00
2706140111511ÇUBUKAğılcık1903923890,50606,15ArsaKonut Alanı484.920,0096.985,007.06.202409:00
2806140111560ÇUBUKAğılcık19037731.308,50TAMArsaKonut Alanı1.046.800,00210.000,007.06.202409:10
2906140111559ÇUBUKAğılcık19037821.322,47TAMArsaKonut Alanı1.057.976,00212.000,007.06.202409:20
3006140111497ÇUBUKAğılcık1903591945,95530,64Ev ve ArsaKonut Alanı424.512,0085.000,007.06.202409:30
3106140111512ÇUBUKAğılcık19039111.064,95664,09ArsaKonut Alanı531.272,00106.255,007.06.202409:40
3206140111500ÇUBUKAğılcık19035721.472,26941,44ArsaKonut Alanı753.152,00150.700,007.06.202409:50
3306140111528ÇUBUKAğılcık19036021.331,94741,21Ev ve ArsaKonut Alanı592.968,00118.600,007.06.202410:00
3406140111483ÇUBUKAğılcık19039821.170,36521,93ArsaKonut Alanı417.544,0083.510,007.06.202410:10
3506250101916PURSAKLARÜlümbüş9885736.025,97TAMArsaKentsel Servis Alanı60.037.000,006.003.700,007.06.202410:20
3606250101947PURSAKLARPursaklarköyü9559912.719,001.312,00ArsaSosyal ve Kültürel Tesis Alanı9.184.000,001.836.800,007.06.202410:30
3706250101597PURSAKLARSaray983965772,81415,28Ev Müştemilatı ve ArsaKonut Alanı2.076.400,00415.280,007.06.202410:40
3806250101387PURSAKLARSaray9834714.878,573.904,13ArsaTicaret Alanı14.055.000,002.811.000,007.06.202410:50
3906250101773PURSAKLARSaray9813253.362,911.516,21ArsaKentsel Servis Alanı9.856.000,001.971.200,007.06.202411:00
4006250101812PURSAKLARSaray985928635,00124,00ArsaOrta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı744.000,00148.800,007.06.202411:10
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar karşılarında belirtilen saat ve tarihinde;
Sıra nosu (35) olan taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile, diğerleri aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Seymen Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.)
2-İhale metnindeki; 4,5,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22,24,27,30,31,32,33,34,35,37 sıra numaralı taşınmazlar üzerinde ev, ahır, fabrika binası, müştemilatları vb. yapı, 40 sıra numaralı taşınmaz üzerinde apartman ve bahçesi bulunmaktadır.
3-İhaleye katılacak isteklilerin; (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
4-Kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacak taşınmazlarda, istenilen belgeleri içeren belgelerle birlikte usulüne uygun hazırlanacak teklif mektubunun,
İhale başlama saatine kadar ilgili Komisyon Başkanlıklarına verilmesi zorunludur.
5-Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçden (3) fazla olması durumunda bu işlem geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç (3) teklif sahibi istekliyle, bu üç (3) teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu isteklilerde dahil edilmek suretiyle yapılacaktır. Komisyon uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi neticelendirilecekir.
6-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
7-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
8-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
9-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Müdürlüklerde görülebilir.
10-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
11-Komisyonlar İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02033956