ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DÜZELTME İLANI

ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası:2024/219631
1- İdarenin
a) Adresi:Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122102815 - 3122103731
c) Elektronik posta adresi:[email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:23.02.2024 - 5062
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):Anadolu - 26.02.2024 - www.gazeteilksayfa.com 26.02.2024
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

4.1.1.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01993690