T.C. ANKARA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN TEBLİGAT İLANI

ESAS NO : 2023/586

MİRASÇI : HALİL TANER KAYA (SABAHADDİN ve SÜHEYLA OĞLU, 277.....110 T.C.KİMLİK NUMARALI)
14996398492 T.C. kimlik numaralı muris Necla AKINCI 'ın 17/02/2023 tarihinde vefatı üzerine Ankara 49.Noterliğinin 13/12/2004 tarih ve 19856 yevmiye sayılı Düzenleme Şeklinde Vasiyetname açılıp okunmak üzere mahkememize gönderilmiştir.
Murisin mirasçısı olup yukarıda kimlik numarası, anne ve baba adı belirtilen Halil Taner KAYA'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin belirlenemediği, bu nedenle muris tarafından düzenlenen vasiyetname ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla, adı geçen mirasçıya Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Buna göre;
Muris tarafından düzenlenen Ankara 49.Noterliğinin 13/12/2004 tarih ve 19856 yevmiye sayılı, “...Vefatım halinde T.C. Hudutları dahilinde benim adıma mevcut bilumum bankalardaki, finans kuruluşlarındaki vadeli veya vadesi tüm hesaplarımı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI'na vasiyet ediyorum. İş bu vasiyetimi hiçbir baskı ve etki altında kalmadan hür irademle veriyorum. Vefatımdan sonra mezkür vakıf bu hesaplarımı dilediği gibi kullanabilir, tasarruf edebilir, vakıf ihtiyaçlarında kullanabilir. Beyan ederim.....“ içerikli vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere Ankara Adliye Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Mahkememize ait duruşma salonunda 10/10/2024 günü saat: 10.40'da yapılacak olan duruşmaya bizzat gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu, muris tarafından düzenlenen ve dava konusu edilen vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02021483