T.C. ANKARA 23. AİLE MAHKEMESİ TEBLİGAT İLANI

Sayı :2023/644 Esas

Davacı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ile Davalı DİLEK GÜNDÜZER DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Ana Baba Rızası Arama davası nedeniyle; Davacı tarafça açılan ana baba rızasının aranmaması davasının KABULÜ ile;
1-Buna göre TMK'nun 311-312 maddesi gereğince küçük Merve Gündüzer ve Ömer Gündüzer'in ileride evlat edinilmesi hususunda ANA BABA RIZASININ ARANMAMASINA,
2-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davacı kurum tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, artan avansın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı kuruma iadesine
Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02019119