T.C. ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN TEBLİĞ İLANI

ESAS NO : 2022/564

KARAR NO : 2023/289
Davanın KABULÜ ile, Nüfusta kaydı olmayan Hulusiye ve Salih Naili'den olma 25/03/1331 doğumlu ölü Fatma Nezahat Erk'in 51196204918 TC kimlik no'lu 29/03/1948 Kadıköy doğumlu, Cilt no: 23, Hane no: 2577, BSN: 7'de kayıtlı Mehmet Rüştü Erk'in halası olduğunun tespitine, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01898279