T.C. ANKARA 8. İCRA CEZA MAHKEMESİ TEBLİGAT İLANI

DOSYA NO : 2024/14 Esas

8. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN
Mahkememizin 2024/14 esas sayılı dosyasında karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık GELA GUMBERIDZE'nin cezalandırılması talebi ile iş bu dava açılmış olup, tarafınıza tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından, duruşmaya gelmediğiniz takdirde CMK'nın 195. ve İİK'nın 349. maddeleri uyarınca yokluğunuzda 04/06/2024 tarihinde, saat 09:50'a duruşma yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02019328