T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN TEBLİĞİ

ESAS NO : 2022/575 Esas

DAVALI : KANARAK NEERAMİT Kazımkarabekir Mahallesi, İstasyon Caddesi, Güler Apt. 91/7Etimesgut/ ANKARA
Davacı İlkay AKTAŞ tarafından davalı Kanarak NEERAMİT aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu ilanen tebligat yolu ile tebliğ olmuş olup, belirtilen kesin süre içinde cevap dilekçesi sunmadığınız anlaşıldığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 22/06/2023 günü saat: 12:10'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız,
Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde inceleme tutanağının 3/a bendi uyarınca delillerinizi sunmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ön inceleme tutanağının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01844386