T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 2024/1591 TLMT. TAŞINIR İLANI

Örnek No:54*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1591 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.550.000,001Taşıt06CUL610 Plakalı , 2021 Model , CITROEN Marka , 10Q3EJ1321727 Motor No'lu , VR7ACYHZSML053382 Şasi Nolu araç

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:27
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 10:27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:27

(İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02021399