T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ TAŞINIR SATIŞI İLANI

2023/6039 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6039 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
736.000,00 TL1Taşıt23 ACF 323 Plakalı, 2021 Mode , HYUNDAI Marka, İ20 Tipli, Beyaz, Benzinli, Otomatik

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 13:40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 13:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:40

(İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934997