T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ TAŞINMAZ İLANI

Örnek No:55*

2022/11063 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11063 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, TEKKE-İMAR Mahalle/Köy, SEVİNDİRİK Mevkii, 247 Ada, 1 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz; 21.031m² arsa yüz ölçümüne sahip olup arsa vasıflı gayrimenkuldür. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı elamanı bulunmamaktadır.,
Adresi : Tekke-İmar Mahallesi Sevindirik Mevkii 247 Ada 1 Parsel Ayaş / ANKARA
İmar Durumu :Ayaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğün' den alınan şifahi bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında E:0,07 Maksimum konut adedi 7 Hmax:6,50 m olacak şekilde yapılaşma koşullarında hususu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, TEKKE-İMAR Mahalle/Köy, SEVİNDİRİK Mevkii, 176 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz; 15.101 m² arsa yüz ölçümüne sahip olup arsa vasıflı gayrimenkuldür. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı elamanı bulunmamaktadır.
Adresi : Tekke-İmar Mahallesi Sevindirik Mevkii 176 Ada 5 Parsel Ayaş / ANKARA
İmar Durumu : Ayaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğün' den alınan şifahi bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırlacak alanda kaldığı hususu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 162.637,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 10:45

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, TEKKE-İMAR Mahalle/Köy, SEVİNDİRİK Mevkii, 248 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz; 10.596m² arsa yüz ölçümüne sahip olup arsa vasıflı gayrimenkuldür. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı elamanı bulunmamaktadır.
Adresi : Tekke-İmar Mahallesi Sevindirik Mevkii 248 Ada 3 Parsel Ayaş / ANKARA
İmar Durumu : Ayaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğün' den alınan şifahi bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırlacak alanda kaldığı hususu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 114.118,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 11:10

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, TEKKE-İMAR Mahalle/Köy, SEVİNDİRİK Mevkii, 250 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden 1941/2400 hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz; 23.220 m² arsa yüz ölçümüne sahip olup arsa vasıflı gayrimenkuldür. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı elamanı bulunmamaktadır.,
Adresi : Tekke-İmar Mahallesi Sevindirik Mevkii 250 Ada 2 Parsel Ayaş / ANKARA
İmar Durumu : Ayaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğün' den alınan şifahi bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırlacak alanda kaldığı hususu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 202.251,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 11:35

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02050250