T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ İLANI

Örnek No:55*

2022/1828 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1828 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, BADEMLİK Mahalle/Köy, 31380 Ada, 7 Parsel, 3. KAT 21 NOLU BB - Çatı Aralı mesken cinsindeki 1/1 tam hissesi satılacaktır.
Adresi : Bademlik Mahallesi, Benekligül Sokak, Benekligül Apt, No: 30 Daire: 21 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.049 m²
Arsa Payı : 70/1049
İmar Durumu :Var, Keçiören Belediyesinden temin edilen İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre, taşınmazın konumlu olduğu parsel Konut Alanı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, TAKS:0,40, KAKS: 1,60, Ayrık Nizam, 4 Kat olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 2.750.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 12:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 12:26
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 12:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 12:26

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02037590