T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİGAT İLANI

1- Tebliğ Çıkarma Merci : Çankaya Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
2- Tebliğ Olunacak Firma Adı ve Adres : Afritur Global Gıda Temizlik Medikal İnşaat Kırtasiye Tekstil Matbaa Danışmanlık Org. Ltd. Şti. (Başkent V.D.-0091682211)
3- Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti : İdari Para Cezası Yaptırım Kararı
4- Tebliğin Konusu : Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından Gökmeydan Mah. Ulus Cad. No:65 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Keskin Gıda Ltd. Şti. ünvanlı işletmede 03.11.2023 tarihinde Alo Şikayetine istinaden yapılan denetimde şikayete konu “Yörükova Kaşar Peyniri 1000g” isimli ürünlerin etiket bilgilerinde belirtilen 61-0088 onay numaralı (Öz Demircioğlu Gıda San. Paz. Ltd. Şti.) gıda işletmesinin GGBS’de pasif olması sebebiyle izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için Şirintepe Mah. Alınca Cad. Yücesan ve Koyuncu Apt. No:39/B Tepebaşı/Eskişehir adresinde Örs Toptan Gıda - Selim ÖRS isimli işletmede yapılan izlenebilirlik denetiminde bahse konu ürünlerin Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cda. No:35 Kapı No:7 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Afritur Global Gıda Temizlik Medikal İnşaat Kırtasiye Tekstil Matbaa Danışmanlık Org. Ltd. Şti. ünvanlı firmadan temin edildiği ibraz edilmiştir.
İşletmenin belirtilen adreste faaliyet göstermediği ve GGBS’de pasif olması nedeniyle; fatura bilgisine istinaden ürün izlenebilirliğinin sağlanması için 04 Nisan 2024 tarihli “Başkent” Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalı adreslerinde firmanız adına ilanen tebligatlar yapılmıştır. Yapılan ilanen tebligat üzerine " Afritur Global Gıda Temizlik Medikal İnşaat Kırtasiye Tekstil Matbaa Danışmanlık Org. Ltd. Şti." ünvanlı firmanız tarafından ürün izlenebilirliğinin sağlanması için yasal süre içerisinde İlçe Müdürlüğümüze herhangi bir fatura, irsaliye vb. evrak teslim etmediğinizden; 22.04.2024 tarih ve 13979059 sayılı İdari Para Cezası Yaptırım Kararı ile; firmanıza 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 40. maddesi (j) bendi gereği 29.234TL (YirmidokuzbinikiyüzotuzdörtTürkLirası) idari para cezası verilmiştir.
Bahse konu idari para cezalarının tebliği tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Çankaya Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne ödemesi gerekmektedir. İdari para cezalarının indirimli olarak ödenebilmesi için ödemenin Kanun yoluna başvurulmadan önce yapılması gerekmektedir. İdari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren en geç 30(onbeş) gün içerisinde ödenmesi halinde ¼(bir bölü dört) oranında peşin ödeme indiriminden yararlanılabilir. Süresinde ödenmeyen idari para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.
Kararların tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilebilir.
Konu gereği adı geçen işletmeye yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren 15(onbeş) gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02040361