T.C MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1-İlçemiz Şafaktepe Mahallesi Arif Yaldız Caddesi üzerinde bulunan 1 Adet Halı saha ,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile 13.03.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’de Mamak Belediye Başkanlık Binası 7. Kat Encümen salonunda ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-Yukarıda adresi yazılı olan 1 adet Halı Sahanın ihalesine ait Muhammen bedel, geçici teminat tutarı, İhale günü ve saati aşağıda belirtilmiştir.
3-Söz konusu ihaleye katılabilmek için Muhammen bedele ait geçici teminat tutarı ile şartname bedeli 12.03.2024 tarihi saat 16.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınacak Ödenti Belgesi ile belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Bu saatten sonra yatırılan teminatlar geçersizdir.
4-Halı Saha ihalesine katılacak olan isteklinin; Ankara İli sınırları içerisinde faaliyette bulunan spor kulübü, taraftarları, vakfı ve derneği olması koşulu bulunmakta olup, buna ilişkin tüzel kişiliklerini kanıtlayıcı belge ve temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi, karar defterleri, şartname bedeli ve geçici teminat bedeli makbuzunu ibraz etmek zorundadır.
5-Söz konusu İhaleye Konu işyerlerinin ihale şartnamesi ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira ve Ecrimisil Biriminden görülebildiği gibi ayrıntılı bilgi alınabilir. İhaleye ait şartnameler bedel karşılığı verilecektir.

SIRA NOADRESİŞ YERİYILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ)% GEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİSÜRE
1Şafaktepe MahallesiHalı Saha180.000,00-TL5.400,00-TL13.03.202414:003 YIL

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995181