YENİMAHALLE BELEDİYE BŞK.TEBLİGAT İLANI

Belediyemiz Encümenince alınan 26.10.2023 tarih ve 1201 sayılı idari (imar) para cezası kararı tebliğ edilmek üzere aşağıda belirtilen adreslere gönderilmiş ancak söz konusu adreslerde bahse konu şirketin olmadığı görüldüğünden ve şirkete ait başka adreste tespit edilemediğinden, tebliğnameler ilgilisine tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle bahse konu idari (imar) para cezası kararı 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.
ADA PARSEL. MALİKİ ENC.TARİH/SAYI ADRES


61519/13 Ader Emlak Nakliyat İnş. 26.10.2023/1201 Ulubat Sok.No:41
San. ve Tic.Ltd.Şti. Altındağ/ANKARA

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934924