ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 5 ADET TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Belediyemiz tasarrufundaki 5(Beş) adet taşınmazın kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı 26/09/2023 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binasında Encümen huzurunda kira ihaleleri yapılacaktır. İhaleler ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250.00-TL. (İkiyüzelliTürkLirası) bedeli mukabilinde temin edilebilir. İhaleye katılacaklar ihale dosyalarını 26/09/2023 Salı günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

KİRAYA VERİLECEK VE SATIŞI YAPILACAK MALLARIN NİTELİKLERİ
SIRAMEVKİ -ADRESCİNSİALANIMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
1Tuluntaş Mahallesi Köy Konağı Dükkanları 2. kat No:3Dükkan - Büro34m21.250,00TL.(Aylık)1.350,00TL.
2Yaylabağ Mahallesi 101 ada 8 parselin karşısında bulunan park alanı içindePark Alanı - Büfe Yeri80m21.400,00TL.(Aylık)1.512,00TL.
3Şafak Mahallesi (imarın 387 ada 1 nolu parselin üzerindeki) Gölbaşı Sanayi Sitesi 866. Sokak No:18Prefabrik yapı + Mermer Atölyesi250m2 Açık ve kapalı alan5.500,00TL.(Aylık)5.940,00TL.
4Bahçelievler Mah.156.Sokak No:1/A(Serkent Sit.Girişi)Park - Büfe Yeri30m22.200,00TL.(Aylık)2.367,00TL.
5Tuluntaş Mahallesi Tuluntaş Mağarası sağ girişinde bulunan 88 m2 alanlı Hediyelik eşya satış yeri ve sol girişinde bulunan 106,50m2 alanlı KafeteryaHediyelik eşya satış yeri + Kafeterya88m2 106,50m28.500,00TL.(Aylık)9.180,00TL.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01888077