T.C. ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN TEBLİGAT İLANI

ESAS NO : 2023/192 Esas

DAVALI :ALİ RIZA ÇALDIRAN-209*****112
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında; 12/09/2024 günü saat: 09:35'e tahkikat duruşma günü verilmiş olup, tahkikat için belirli gün ve saatte duruşma salonunda hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde karşı tarafın da duruşmaya gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, karşı tarafın gelip de talep etmesi halinde duruşmaya devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ayrıca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde bu duruşma için ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02037586