T.C. ANKARA 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN TEBLİGAT İLANI

ESAS NO : 2023/20

DAVALILAR : MEHMET YILMAZ (Mernis boş)
Dava dilekçesinde davalı (42871245272) Mehmet Yılmaz'ın adresinin mernis olarak gösterildiği, uyap sisteminde mernisinin boş olması sebebiyle yapılan adres araştırmasında da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
21/12/2023 duruşma günü saat: 10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı davalı Mehmet Yılmaz'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01900534