T.C. ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

2023/189 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/189 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Göktürk Mahallesi Aşkale Caddesi 11/C numaralı Çağdaş Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 11 nolu taşınmaz tapu kaydında Zafertepe Mahallesi 7715 ada 13 parselde kayıtlı 642,00m² yüzölçümlü 72/642 arsa paylı zemin kat 11 nolu 3. sınıf pide salonunun bulunduğu bina 1 bodrum + zemin + 2 normal kat olarak inşa edildiği sesli diyafon sistemi bulunduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda girişe göre sol kısımda ön cephede güney ve doğu yönlü olduğu taşınmaz zemin kattan girişli bodrum katta bulunduğu projesinde ve mahallinde iki bölümden oluştuğu dükkanın bakımsız olduğu net kullanım alanı 114m² (brüt 128m²) olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Göktürk Mahallesi Aşkale Caddesi Çağdaş Apartmanı No:11/C Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 642,00 m2
Arsa Payı : 72/642
İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/07/2023 tarih ve805679 sayılı cevabi yazılarında 63550 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu bölge kat nizamı planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı ön bahçe mesafesinin 5.00m olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Büyükesat Mahallesi Seyyah Sokak 17 kapı numaralı Kösem Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 1 nolu taşınmaz tapu kaydında Büyükesat Mahallesi 5223 ada 1 parselde kayıtlı 674,00m² yüzölçümlü 40/674 arsa paylı bodrum kat 1 nolu mesken ve eklentisi 1 nolu depo ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina 1 bodrum + zemin + 2 normal kat olarak inşa edildiği görüntülü diyafon sistemi bulunduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda girişe göre sağda kuzey ve batı yönlü olduğu taşınmazın arka kısmında deposunun yer aldığı depo ile birleştirildiği salona açılan dış kapının kapatıldığı wc kaldırılarak dış kapının bu kısma yapıldığı eklenti kısmına banyo ve mutfak alanı olarak taşınmaza ilave edildiği net kullanım alanı 48,84m² (brüt 56,17m²) olduğu salon mutfak ve banyo bölümlerinden oluştuğu ısınmanın merkezi sistem olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Büyükesat Mahallesi Seyyah Sokak Kösem Apartmanı No:17/1 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 674,00 m2
Arsa Payı : 40/674
İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/07/2023 tarih ve805679 sayılı cevabi yazılarında 31120 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu bölge kat nizamı planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı ön bahçe mesafesinin 7.00m olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 950.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:55
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 13:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Büyükesat Mahallesi Seyyah Sokak 17 kapı numaralı Kösem Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 2 nolu taşınmaz tapu kaydında Büyükesat Mahallesi 5223 ada 1 parselde kayıtlı 674,00m² yüzölçümlü 70/674 arsa paylı bodrum kat 2 nolu mesken ve eklentisi 2 nolu depo ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina 1 bodrum + zemin + 2 normal kat olarak inşa edildiği görüntülü diyafon sistemi bulunduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda girişe göre sol kısımda kuzey ve doğu yönlü olduğu taşınmazın arka kısmında deposunun yer aldığı depo ile birleştirildiği eklentinin dış kapısının kapatıldığı salonla arasındaki mutfak nişi ve duvarın kaldırılarak daireye dahil edildiği iş yeri olarak kullanıldığı net kullanım alanı 87,78m² (brüt 98,31m²) olduğu salon antre oda oda içinde mutfak ve banyo bölümlerinden oluştuğu ısınmanın merkezi sistem olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Büyükesat Mahallesi Seyyah Sokak Kösem Apartmanı No:17/2 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 674,00 m2
Arsa Payı : 70/674
İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/07/2023 tarih ve805679 sayılı cevabi yazılarında 31120 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu bölge kat nizamı planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı ön bahçe mesafesinin 7.00m olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.700.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 14:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01900436