T.C.ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI İLANI Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

2023/187 SATIŞ


Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/187 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Mamak İlçesi General Zeki Doğan Mahallesi 539. Sokak 1 kapı numaralı İbrahim Kaya Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 4 nolu taşınmaz tapu kaydında General Zeki Doğan-İmar Mahallesi 36257 ada 1 parselde kayıtlı 677,00m² yüzölçümlü 50/677 arsa paylı 1. kat 4 nolu meskenin bulunduğu bina ayrık nizam betonarme karkas olarak 2 bodrum + zemin + 3 normal kat olarak inşa edildiği her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda 3 oda salon antre mutfak banyo wc ve 2 balkondan oluştuğu ısınma doğalgazlı kat kaloriferli kombi ile sağlandığı bina giriş kapısına göre sol tarafta ön ve yan cepheli olduğu net kullanım alanı yaklaşık 73,00m² balkon yaklaşık 15,00m² (brüt yaklaşık 98m²) olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : General Zeki Doğan Mahallesi 539. Sokak İbrahim Kaya Apartmanı No:1/4 Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 677,00 m2
Arsa Payı : 50/677
İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/07/2023 tarih ve938284 sayılı cevabi yazılarında 1/1000 ölçekli imar durumunun konut alanı inşaat tarzının ayrık kat adedinin bodrum hariç 4 kat saçak seviyesinin 12.50m yola mesafesinin 5.00m III. Islah Plan Notlarının (G. Zeki Doğan, Mutlu, Kutlu, K. Orbay, P. Sefa) geçerli olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:05
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 14:05
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 14:05
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Mamak İlçesi General Zeki Doğan Mahallesi 539. Sokak 1 kapı numaralı İbrahim Kaya Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 5 nolu taşınmaz tapu kaydında General Zeki Doğan-İmar Mahallesi 36257 ada 1 parselde kayıtlı 677,00m² yüzölçümlü 50/677 arsa paylı 1. kat 5 nolu meskenin bulunduğu bina ayrık nizam betonarme karkas olarak 2 bodrum + zemin + 3 normal kat olarak inşa edildiği her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda antre-koridor 3 oda salon mutfak banyo wc ve 2 balkondan oluştuğu ısınma doğalgazlı kat kaloriferli kombi ile sağlandığı bina giriş kapısına göre sol tarafta arka ve yan cepheli olduğu net kullanım alanı yaklaşık 75,00m² balkon yaklaşık 12,00m² (brüt yaklaşık 96m²) olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : General Zeki Doğan Mahallesi 539. Sokak İbrahim Kaya Apartmanı No:1/5 Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 677,00 m2
Arsa Payı : 50/677
İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/07/2023 tarih ve938284 sayılı cevabi yazılarında 1/1000 ölçekli imar durumunun konut alanı inşaat tarzının ayrık kat adedinin bodrum hariç 4 kat saçak seviyesinin 12.50m yola mesafesinin 5.00m III. Islah Plan Notlarının (G. Zeki Doğan, Mutlu, Kutlu, K. Orbay, P. Sefa) geçerli olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:25
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 14:25
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 14:25
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Mamak İlçesi General Zeki Doğan Mahallesi 539. Sokak 1 kapı numaralı İbrahim Kaya Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 6 nolu taşınmaz tapu kaydında General Zeki Doğan-İmar Mahallesi 36257 ada 1 parselde kayıtlı 677,00m² yüzölçümlü 50/677 arsa paylı 1. kat 6 nolu meskenin bulunduğu bina ayrık nizam betonarme karkas olarak 2 bodrum + zemin + 3 normal kat olarak inşa edildiği her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda antre-koridor 3 oda salon mutfak banyo wc ve 2 balkondan oluştuğu ısınma doğalgazlı kat kaloriferli kombi ile sağlandığı bina giriş kapısına göre sağ tarafta ön ve yan cepheli olduğu net kullanım alanı yaklaşık 75,00m² balkon yaklaşık 12,50m² (brüt yaklaşık 97m²) olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : General Zeki Doğan Mahallesi 539. Sokak İbrahim Kaya Apartmanı No:1/6 Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 677,00 m2
Arsa Payı : 50/677
İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/07/2023 tarih ve938284 sayılı cevabi yazılarında 1/1000 ölçekli imar durumunun konut alanı inşaat tarzının ayrık kat adedinin bodrum hariç 4 kat saçak seviyesinin 12.50m yola mesafesinin 5.00m III. Islah Plan Notlarının (G. Zeki Doğan, Mutlu, Kutlu, K. Orbay, P. Sefa) geçerli olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 14:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:45

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01901088