T.C. ANKARA 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TEBLİGAT İLANI

DOSYA NO : 2020/358 Esas

KARAR NO : 2023/175
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2023 tarihli ilamı ile Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan TCK'nın 165, 62/1,52/2,52/4,ve 51. maddeleri gereğince neticeten "10 AY HAPİS CEZASI(ERTELİ) ve 33.320 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" karar verilen Mahmud ve Hind oğlu, 01/06/1995 Halep doğumlu Ahmed El İBRAHİM, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01941221