T.C. ANKARA30. AİLE MAHKEMESİ TEBLİGAT İLANI

Sayı : 2023/122 Esas

Davacı , SEYİDE MUHAMMEDİ ile Davalı , AHMED MUHAMMEDİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Mahkememizce davalı AHMED MUHAMMEDİ' e ait tebligata yarar adres bulunamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.HMK' nun 122 ve 127. Md uyarınca dava dilekçesinde davacı vekili dava dilekçesinde davalı ile boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin tarafına verilmesine karar verilmesini talep etmiş olmakla dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içinde HMK' nun 129. Md'nde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK' nun 128. Md uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK' nun 131. Md gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İLGİLİ KİŞİ : AHMED MUHAMMEDİ - Gültepe Mah. Babür Cad. No: 16/8 Altındağ/ ANKARA
ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, ve oğlu/kızı, doğumlu,

#ilangovtr BASIN NO: ILN02045528