Tapu alım satımında güvenli dönem

Tapu alım satımında güvenli dönem

Tapu Takas Sistemi; zaman, işgücü ve maliyet avantajı yanı sıra alım-satımda sıkça karşılaşılan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarını önlemek için oluşturulan bir sistemdir.

Tapu takas sistemi nedir, nasıl işliyor? Tapu takas sistemi zorunlu mu? Tapu takas sisteminde satış gerçekleşmemesi halinde ne olur? Tapu Takas Sisteminde işlem ücreti ne kadar? Tapu takas sisteminin satıcıya ve alıcıya sağladığı avantajlar nelerdir? Tapu Takas Sistemi zorunlu mu?

 Tapu takas sistemi;

Gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesi,

Tarafların güven probleminin bertaraf edilmesi,

Nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması,

Düşük maliyetle hızlı transfer ile alıcı ve satıcılara kolaylık sağlayacak.

Tapu takas sisteminin satıcıya ve alıcıya sağladığı avantajlar nelerdir?

Satıcıya sağladığı avantajlar;

- Paranın sahte çıkması veya çalınması risklerinden sizi korur.

- Satış bedelinin, alıcı tarafından Takasbank’a gönderildiğini ve Takasbank tarafından özel bir hesapta bloke edildiğini anlık olarak sorgulayabilirsiniz. Paranın bloke edildiğini gördüğünüzde tapuda imzanızı güvenle atabilir.

- Tapuda işlem gerçekleştikten kısa bir süre sonra paranız, kayıt esnasında bildirdiğiniz hesabınıza EFT ile gönderilir.

- Gayrimenkul satış bedeli bloke edildiği ve imza sonrasında otomatik olarak hesabınıza geçeceğinden alıcıya olan güven probleminiz ortadan kalkmış olur.

- Bloke çek veya noter masraflarından kurtularak daha az maliyetle (70 TL) satış işleminizi gerçekleştirebilir.

- Basit ve kullanıcı dostu ekranlar sayesinde işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilir.

- İşlemin her aşamasında SMS ve elektronik posta ile bilgilendirileceğinizden süreç hakkında tam olarak bilgi sahibi olur.

- İşlemlerin her aşamasını www.taputakas.com.tr adresinden “Durum Sorgulama” ile kolaylıkla takip edebilir.

Alıcıya sağladığı avantajlar;

- Nakdin taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması risklerinden sizi korur.

- Satış bedeli, tapuda işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçmeyeceğinden, satıcının tapuya gelmeme veya tapuda işlemi gerçekleştirmeme riskini ortadan kaldırır.

- Gayrimenkul bedeli bloke edileceği ve satış sonrasında satıcı hesabına geçeceğinden satıcıya olan güven probleminiz ortadan kalkmış olur.

- Basit ve kullanıcı dostu ekranlar sayesinde işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. İşlemin her aşamasında SMS ve elektronik posta ile bilgilendirileceğinizden süreç hakkında tam olarak bilgi sahibi olursunuz.

- Bloke çek veya noter masraflarından kurtularak daha az maliyetle (70 TL) satış işleminizi gerçekleştirebilir.

- Satış işleminin iptal edilmesi durumunda, Takasbank’a gönderdiğiniz paranız, kayıt esnasında bildirdiğiniz hesabınıza iade edilir.

- İşlemlerin her aşamasını www.taputakas.com.tr adresinden “Durum Sorgulama” ile kolaylıkla takip edebilir.

Tapu Takas Sisteminde işlem ücreti ne kadar? Tapu takas sisteminde satış gerçekleşmemesi halinde ne olur?

Tapu Takas Sisteminin kullanılması halinde alıcı ve satıcılardan, satış bedeline bakılmaksızın 70 TL ücret tahsil edilmektedir. Bu tutar, tapu dairesinde işlem alıcı ve satıcı tarafından iptal edilirse bu ücret iade edilmez.

Tapu Takas Sistemi nasıl işliyor?

Tapu Takas Sisteminin genel işleyişi;

Satıcı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden aldığı E-ödeme (Makbuz) numarası ve kimlik bilgileri ile (www.taputakas.com.tr) adresine veya (TapuTakas) mobil uygulamasındaki sisteme kaydını gerçekleştirir. Sistemdeki ekranda gösterilen satışa konu tapu bilgilerini onaylar.

Alıcı ise satıcının gerçekleştirdiği gibi bilgilerini sisteme girer ve sistemdeki ekranda gösterilen alışa konu tapu bilgilerini onaylar.

Alıcı ve satıcı sisteme IBAN numaralarını girerler. Sisteme girilen IBAN numarasının (kimlik ve hesap kontrolü yapıldığından) müşterek hesap olmaması (hesabın sadece kendisine ait olan bir hesap olması) gerekmektedir.

Satıcı ve alıcının kimlik bilgileri, E-ödeme (Makbuz) numarası vasıtasıyla Takasbank sistemi tarafından Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nden (TAKBİS) sorgulanır.

Tapu bilgileri E-ödeme (Makbuz) numarası vasıtasıyla Takasbank sistemi tarafından Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nden (TAKBİS) sorgulanarak, ekranlarda alıcı ve satıcıya gösterilir.

Takasbank tarafından alıcı ve satıcı, satış bedeli ve komisyonun gönderilmesi için kısa mesaj (sms) ve e-posta ile bilgilendirilir.

Satıcı, Takasbank’a göndereceği ücreti sadece kayıt esnasında sisteme girmiş olduğu hesaptan göndermelidir. Takasbank’a ait TR33 0013 2000 0000 0000 0240 45 IBAN no.lu hesaba EFT açıklamasına E-Ödeme (Makbuz no) yazarak ücreti gönderir. Aksi takdirde, gönderilen tutar Takasbank tarafından otomatik olarak EFT ile iade edilir.

Alıcı, Takasbank’a göndereceği 70 TL ücret ve alış bedelini sadece kayıt esnasında sisteme girmiş olduğu hesaptan göndermelidir. Takasbank’a ait TR33 0013 2000 0000 0000 0240 45 IBAN no.lu hesaba EFT açıklamasına E-Ödeme (Makbuz no) açıklaması yazarak ücret ve alış bedelini gönderir. Aksi takdirde, gönderilen tutar Takasbank tarafından otomatik olarak EFT ile iade edilir. Ve Takasbank tarafından satış bedeli bloke edilir.

Satış bedelinin bloke edildiğine ve Tapuda işlem gerçekleştirilmeden önce www.taputakas.com.tr adresinden “Durum Sorgulama” butonu ile satış bedelinin blokeye alındığından emin olunması ve tapuda devir işlemlerinin bu sorgulama sonrası gerçekleştirmesinin önem arz ettiğine dair taraflara kısa mesaj (sms) ve e-posta (kayıt esnasında bildirilmişse) ile bilgi verilir

Takasbank tarafından TAKBİS’ten satış işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği sorgulanır.

Tapu Müdürlüğü'nde mülkiyet el değiştirdiğinde (tescil işlemi yapıldığında) Takasbank tarafından satıcının bildirdiği IBAN numarasına satış bedeli EFT ile gönderilir

İşlemlerin her aşamasında taraflara kısa mesaj (sms) ile bilgilendirme yapılır. Kayıt esnasında e-posta adresinizi belirtmeniz durumunda e-posta ile de bilgilendirme yapılır. Takasbank tarafından gönderilen tüm bilgilendirme mesajları (sms ve e-posta) kayıt esnasında gönderilecek olan “Takip Onay Kodu” ile gönderilmekte olup, “Takip Onay Kodu” olmayan ya da hatalı olan mesajlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Kayıt Düzeltme/Silme nasıl gerçekleştirilir?

Alıcı ve Satıcı, eşleşme olmadığı sürece (alıcı ve satıcıların sisteme girdikleri tutar bazında eşleşme) iptal ya da düzeltme yapabilir.

Alıcı ve Satıcı, eşleşme olsun ya da olmasın (alıcı ve satıcıların sisteme girdikleri tutar bazında eşleşme) taraflardan herhangi birinden para gelmiş ise düzeltme yapamaz.

Alıcı ve Satıcı, eşleşme olmamış ise (alıcı ve satıcıların sisteme girdikleri tutar bazında eşleşme) para gönderilmiş olsa dahi iptal yapabilir. Alış bedeli gönderen bir alıcı eşleşme olmadan iptal yapar ise; Takasbank’a gönderdiği alış bedeli otomatik olarak EFT ile kendisine iade edilir.

İşlemlerin her aşamasında taraflara kısa mesaj (sms) ile bilgilendirme yapılır. Kayıt esnasında e-posta adresinizi belirtmeniz durumunda e-posta ile de bilgilendirme yapılır. Takasbank tarafından gönderilen tüm bilgilendirme mesajları (sms ve e-posta) kayıt esnasında gönderilecek olan “Takip Onay Kodu” ile gönderilmekte olup, “Takip Onay Kodu” olmayan ya da hatalı olan mesajlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Tapu Takas Sisteminde satış gerçekleşmemesi halinde ne olur?

Satış İşleminin Gerçekleşmemesi Durumunda Alıcılara Gönderilecek İadeler

Kayıtların eşleşmesinden önce (alıcı ve satıcıların sisteme girdikleri tutar bazında eşleşme) alıcı tarafından Takasbank’a alış bedeli gönderilmiş ve eşleşmeyi müteakip üç iş günü içerisinde harç bedeli yatırılmamış ise, gönderilen alış bedeli, takip eden ilk iş günü herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın sisteme giriş esnasında bildirilen alıcı IBAN hesabına iade edilir.

Kayıtların eşleşmesinden sonra (alıcı ve satıcıların sisteme girdikleri tutar bazında eşleşme) alıcı tarafından Takasbank’a alış bedeli gönderilmiş ise; eşleşmeden sonra ilk alış bedelinin geldiği tarihi müteakip üç iş günü içerisinde harç bedeli yatırılmaz ise, gönderilen alış bedeli, takip eden ilk iş günü başında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın sisteme giriş esnasında bildirilen alıcı IBAN hesabına iade edilir.

Harç bedeli yatırıldıktan sonra tapudan işlem iptali yapılması suretiyle alış/satış işleminden vazgeçilir ise, Takasbank tarafından bloke edilen tutar sisteme giriş esnasında bildirilmiş olan alıcı IBAN hesabına EFT ile iade edilir.

Harç bedeli yatırılmasına rağmen tapuda 29 takvim günü içinde tapuda alış-satış gerçekleşmez ise (tescil gerçekleşmez ise) veya alış-satış işlemi taraflarca iptal ettirilmez ise; harcın yatırılmasını müteakip 30. takvim gününde gönderilmiş olan alış bedeli herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın sisteme kayıt esnasında bildirilmiş olan alıcı IBAN hesabına iade edilir.

İşlemlerin her aşamasında taraflara kısa mesaj (sms) ile bilgilendirme yapılır. Kayıt esnasında e-posta adresinizi belirtmeniz durumunda e-posta ile de bilgilendirme yapılır. Takasbank tarafından gönderilen tüm bilgilendirme mesajları (sms ve e-posta) kayıt esnasında gönderilecek olan “Takip Onay Kodu” ile gönderilmekte olup, “Takip Onay Kodu” olmayan ya da hatalı olan mesajlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Tapu Takas Sistemi zorunlu mu?

Tapu Takas Sistemi şuan için zorunlu değil. Tapu satış bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının arasındaki güvensizliği ve yaşanacak olumsuzlukların önlenmesi açısında isteğe bağlı olarak gerçekleştirilir.

gazeteilksayfa.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.