Adem Öztürk

Adem Öztürk

Ekonomiyi Düzeltmede Sadece Kamu Tasarrufu Yeter Mi?... Güven Adalet Şeffaflık

Ekonomiyi Düzeltmede Sadece Kamu Tasarrufu Yeter Mi?... Güven Adalet Şeffaflık

Ülkemiz gerek iç ve gerekse dış jeopolitik etkenler, oldukça sık sürede seçim ve yapılması gibi nedenlerle ağır bir ekonomik türbülansa girmiş durumda. Ekonomik sıkıntılar sosyal sıkıntıları da yanında getirmekte travmalara neden olmaktadır.

Cari açık bütçe dengesi bozukluğu ve kredibilitenin azalması hükümeti sıkıntıya sokmaktadır. Bozulan ekonomi eko sistemi bireylerin fakirleşmesi, haksız kazanç edinmeler, ve kumar gibi sosyal bozukluklara neden olan sonuçlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. Yüksek faiz kıskacı üretim ekonomisini bitirmiş ve emek vermeden kazanma meydana gelmiştir.

Yukarıda her ne kadar jeopolitik sebepler desek te taşları yerine oturmuş bir ekonomi eko sistemimizin olmadığı da aşikâr. Temel yapısal prensipleri oturmuş bir ekonomi sistemi her değişen yönetim ile değişmez ve ortak konsensüs ile uygulanır. Ülkemizde maalesef ekonominin temel prensipleri oturtulamamış ve istikrar sağlanamamıştır.

Çalışma hayatının güvenliği,
Emeğe saygı,
Üretimin teşviki,
Sosyal hayatın güvence altına alınması,
Adil vergi sistemi,
Hakça paylaşım,

Ekonomi eko sistemin temel özellikleri ve olmazsa olmazıdır.

Temel ilkelere bağlı olarak Adalet ve liyakat ekonomi yönetiminin en önemli vazgeçilmezidir.

Temel ilkeleri oturmuş ekonomi eko sistemi bulduğu kaynakları doğru ve yerinde harcaması hakça paylaşımı getirir. Hakça paylaşmak güven ortamını oluşturur ve adalet ve vicdan duygusu gelişmesine neden olur.

Ekonomi yönetimin önceliği vatandaşın güvenini kazanmak olmalıdır. Vatandaşın güvenini kazanan ekonomi uygulamaları, sistemin yürütmesinde vatandaşın desteğini kolayca alacak ve vatandaş sorumluluklarını seve seve yerine getirecek vergisini vermekten mutlu olacaktır.

Geniş tabana yayılan adaletli vergi sistemi kamu bütçesi üzerindeki kaynak bulma sorunu ortadan kaldıracak, güvenli güvenceli çalışma hayatı sektörler üzerindeki baskıyı azaltacak çalışanı mutlu olarak üretime katacaktır.

Kamunun yönetimde şeffaflık ve adalete bağlı kalınması sıkıntılı dönemlerde halkın güvenin kazanılmasına neden olacak ve halk kamuya desteğini sağlamaktan mutlu olacaktır.

Kamuya desteği gönüllü olan halk kayıt dışı ekonomi ile mücadele, enflasyona karşı mücadelede destek olacak ve psikolojik üstünlüğün kazanılmasını sağlayacaktır.

Ekonomi problemleri demek yaşamsal problemler demektir. Karnı doymayan evine gidemeyen, çocuğuna bakamayan insandan toplumuna ve devletine karşı sorumluluk bekleyemezsiniz.
Önce güven, akabinde şeffaflık ve sonucunda destek gelecektir…

Saygılarımla.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR