Furkan Cansever

Furkan Cansever

Türkiyeli?

Türkiyeli?

Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir devlet olmasına rağmen içerisinde barındırdığı unsurları çok iyi bir şekilde idare etmiştir. Bunu yaparken hiçbir milleti ayırt etmemiş herkese hakkıyla, adaletiyle hükmetmiştir. Özellikle Ermeni ve Rum tebaası devletin yüksek mevkilerinde görev almışlardır. Devleti liyakatle yönetecek, her milleten insana devletin kapısı açıktı kısacası.

Fransız ihtilalinin ortaya çıkarttığı Milliyetçilik akımı sonrasında çok ulusa sahip imparatorlukların sonu gelmeye başlamıştı. Bu imparatorluklardan birisi de Osmanlı olacaktı. Sırplar, Yunanlar, Arnavutların ayrılmasıyla beraber Osmanlıcılık fikri çökmüştü. Arapların isyanları sonucunda da Ümmetçilik fikri son bulmuştur. Geriye sadece Anadolu toprakları ve Türkçülük akımı kalmıştı. Anadolu topraklarında yine farklı milletten insanlar yaşamaktaydı ancak Ermeniler dışında devlete boyun eğmiş bir halk bulunuyordu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla beraber Anadolu halkı yine devletinin yanında olmuştu. Bağımsızlık isyanı yaşanmamış İngilizlerin kışkırtmasıyla “din elden gidiyor” isyanları vukû bulmuştur.

Yıllar boyunca birlikte yaşayan, birlikte mücadele eden Anadolu halkı Türkiye Cumhuriyeti’nin yapı taşıydı. Mustafa Kemal Atatürk’de Anadolu halkını ayırmamış, hepsini eşit görmüştür. O sebeple Türk Cumhuriyeti’nin ulusal birliği olmalıydı. Bu ulusal birlik “Türk Milleti” olmuştu. Türk Milleti Anadolu’nun tamamıydı ve ayrılamaz bir bütündü.

Mustafa Kemal “ Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır” diyerek Türk Milleti’nin özetini yapmıştır.

Günümüzde Türk Milleti demekten korkan, utanan, çekinen ülkemizde ki hainlerin “Türk Milleti” kavramını öğrenmeleri gerekmektedir. Öğrenmek istemiyorlar, söylemekten korkuyorlar, “Türk Milleti” demenin şerefini yaşayamıyorlarsa bu topraklarda bulunmalarının da pek anlamı olmayacaktır. Bu topraklarda Türkiyeli diye bir kavram yoktur. Tarihimiz, şanımız gayet açıktır. Türkiye Cumhuriyeti’inde, Anadolu topraklarında yaşayan herkes Türk ulusudur, Türk Milleti’dir!

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR