Adem Öztürk

Adem Öztürk

Ücretli Çalışanların Durumu

Ücretli Çalışanların Durumu

Kamudan ücret dengesizliği toplumun bütün kesimlerini rahatsız etmekte.

Çalışan memur ve memur emeklisi, çalışan işçi ve işçi emeklisi olmak üzere aldıkları gelirleri; emek ve yetiştirmeleri ve çalışma süreleri hesabı ile bekleneni karşılayamamaktadır.

Adalet devletin en kıymetli mülküdür. Adalet olmadığı zaman önce vicdanlar yaralanır akabinde yolsuzluk çoğalır ve arsız kanser illeti gibi toplumu yok eder.

Ülkemizde meslekler arasında gerek tanım farkı, gerek statü ve iş güvenliği konuları ve gerekse gelecek kaygısı nedeniyle insanların ekseri ağırlığı çocuklarının kamu görevlisi olmasını ister.

Kamudaki statü ve çalışma ortamı, kamu mevzuatınca korunma gibi nedenler hep kamuya yönelimi sağlamıştır.

Çalışma refahı ve huzuru artacaktır.

Huzurlu yaşamın yolu üretim ve verimlilik ortamlarının kalitesinin artmasından geçer.
Ülkemizde; çalışma hayatında özel sektörün çalışanlarının ana güvencesi kanunlar yoluyla devlet olmalıdır.

Çalışanların huzuru ve güveni ortamı iş hayatını olumlu etkileyecek bu da ekonomi ve üretimi olumlu etkileyecektir.

Çalışma mevzuatının yeniden düzenlenmesi, çalışanların emeklerinin karşılığının alındığı, emeklilik yaşamlarının güvence altına alınarak taleplerin karşılanması toplumun en önemli beklentisidir.
Kariyer meslekleri hem kamu hem özel sektörde emeğinin karşılığını alabilmelidir. Adaletli ücret politikası oluşturmak devletin en önemli görevidir.

Kariyer meslek erbabı yetiştirmek için 16-20 yıl emek harcamak, mühendis, öğretmen hemşire vb kariyer meslek erbabı yetiştirmek için harcanan emek ve onların alacağı ücret kendilerine harcanan emeğin karşılığı olmalıdır.

Ülkemizde temmuz 2023 itibari ile kamu çalışan maaşları;

30 yıllık Tabib/asistan doktor 33.000 artı performans geliri ile 70.000 üzeri)

30 yıllık Hemşire 30.000 artı performans en fazla 8000 toplam 38.000

30 yıllık polis 37.000

30 yıllık öğretmen ek ders dahil 37.000

Emekli kamu maaşları

30 yıllık doktor 25-27000

30 yıllık öğretmen 15.000

30 yıllık hemşire 15.000

30 yıllık polis 15.000

Temel çalışan ve emekli maaşları, aradaki uçurumu yüzde yüzden fazladır.

Ülkemizde toplam çalışanların %40’ı asgari ücretli. Ülkemizde 15 milyon çalışan var olduğu düşünülürse 6 milyon asgari ücretli varlığı tüm Avrupa ve gelişmiş ülkeler arasında en fazla asgari ücretle istihdam oranı bizde olduğu görülmektedir.

Bu durum çalışma hayatındaki dengesizliği göstermektedir.

Toplam 15 milyon çalışanın 5 milyonu kamu 10 milyonu özeli sektördedir. Yani toplam istihdamın %67 si özel sektörde iken özel sektörde çalışan asgari ücretli oranı %60’lara çıkmaktadır.

Özel sektör maaş ortalaması nitelik ve yetenek/yaş durumuna göre 11-13.000 arasındadır.

Özel sektör emekli maaş ortalaması ise 7.500-10.000 arasındadır.

Kamu özel sektör arasındaki aşırı açılan makas nedeniyle tüm vatandaşların kamuya yönelmesine neden olmaktadır.

Çözüm olarak

Çalışanların mutlu olabilmeleri için adaletli bir iş kanunu ve çalışma barışını sağlayacak ücret sistemini getirilmelidir. İş güvencesinin sağlanması gerekmektedir. Bu konuda Amerika’nın yeniden keşfine gerek yoktur. O kadar da zor değildir sadece gerekli çaba ve idarenin gösterilmesi yeterlidir.

Ücretlilerin haklarının korunduğu özel sektör ücret dengesi ve iş güvencesinin kamu sektörü çalışanları seviyesine getirilmesi durumunda kamuya olan talep azalacak özel sektör istihdamında nitelik artacaktır.
Bu konunun çözümü kapsamlı iş kanunu ve nitelikli mesleki eğitim modelinden geçmektedir. Eğer iş kanunu çalışanların ücret ve güvencesini korur, eğitim modelleri de nitelikli iş gücü üretirse sorun çözülür gibi görünüyor.

Saygılarımla

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR