Samet CAN

Samet CAN

Fikir, İman, Aksiyon

Fikir, İman, Aksiyon

İnsanı insan yapan, eşref-i mahlukat seviyesine yükselten akıl sahibi olmasıdır. Akıl ancak güçlü bir fikir örgüsü içinde asli fonksiyonunu gerçekleştirebilir. Bir ideolonin içinde kendini bulan insan o ideolojiyle var olur ve bir davası olması hasebiyle insanlık namına bir şeyler yapabilme iradesini ortaya koyabilir.
Bir davanın hedefine ulaşması üç unsura bağlıdır: fikir, iman ve aksiyon. Bunlardan birinin eksikliği diğerlerinin de eksikliği demektir ancak fikir alanındaki eksiklik diğerlerinin hiç ortaya çıkmaması demektir. Bir dava teorik aşamada ne kadar işlenmişse sahaya yansıması da o kadar büyük olur. Fikir alanında verilen mücadele, sahada verilen mücadele kadar önemli hatta çoğu yönden daha kıymetlidir.
Bir davanın büyüklüğü yetiştirdiği fikir adamlarının çokluğuyla doğru orantılıdır. Türk milliyetçiliği fikriyatı Nihal Atsızların, Serdengeçtilerin, Arvasilerin attığı sağlam temelle mücadele alanında reaksiyoner özelliğini kazanmıştır. Geçmişten günümüze önemli ilim ve fikir adamları Türk milliyetçiliğini ilmek ilmek dokuyarak Türk gençliğinin yolunu aydınlatmış, Türk gençliğini zehirlemek isteyen ithal fikirlere karşı şerefli bir mücadele vermişlerdir. Rusya’dan komünizm Amerika’dan emperyalizmi ithal etme sevdasına düşen, kendi milletine yabancı pencereden bakan bir gençlik yaratmak isteyenler karşılarında entelektüel Türk milliyetçilerini bulmuşlardır.
Dünden alınan kuvveti geleceğe aktarmak gibi büyük bir sorumluluğun yerine getirilmesi bugün de aynı entelektüel birikime haiz dava adamlarının yetiştirilmesine bağlıdır. Geçmişten gelen kutlu mirası geleceğe aktarmak ve teorikten pratiğe dönüştürebilmek bir davanın devamlılığı açısından hayati öneme sahiptir.
Hak bir davanın takipçisi olmak dünyanın en şerefli makamıdır. Hak bir davanın peşinden koşan temiz kalpli idealistler dünyadaki bütün silahlarına yalın kılıç karşı koyabilecek güce ve imana sahiptir. Türk milletinin geleceği ancak ülkesi ve imanı uğruna her şeyi göze alabilen idealistlerin elinde Türk milletinin yararına şekillenebilir.
Bir deha bekliyoruz,gençliğe mihrap olsun,
Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun.
Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar,
Kahrolsun Hak dururken zorbalara tapanlar!

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR