Göknur Çekinmez

Göknur Çekinmez

Mısır Piramitlerinin Gizemi

Mısır Piramitlerinin Gizemi

-Piramitlerin her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir. Bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır.

-Piramitlerin yapımında kullanılan bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır.

-Piramit, kimin adına yapıldıysa, o kişinin öldükten sonra mumyalanarak piramit içerisindeki mezarının bulunduğu odasına, yılda sadece 2 kez, doğduğu ve tahta çıktığı günlerde güneş girmektedir.

-Piramitler incelenirken ilk kez keşfedilen mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.

Nedeni günümüzde hala çözülememiş bir olay ise piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazların çalışmamasıdır.

-En ilginç yönlerinden birisi ise kirletilmiş suyu, birkaç gün Piramit’in içine bekletirseniz, suyu arıtılmış olarak geri alırsınız

-Piramit’in içerisine konulan süt, birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir.

-Bitkiler Piramit’in içerisinde normalinden daha hızlı sürede büyürler.

-Piramit’in içine bırakılmış su, 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir hale gelmektedir.

-Çöp bidonu içindeki yemek artıkları, hiç koku vermeden Piramit içinde mumyalaşır.

Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir Piramit’in içinde daha çabuk iyileşme sürecine girerler.

-Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur; araştırmacıların çoğu, ya içinde ulunan labirentte kayboldular ya da aynı yerde birkaç tur attılar, fakat içlerini gören hiç olmamıştır.

-Büyük Piramitin tabanının yüzeyi, anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi=3,14 sayısı elde edilir.

-Büyük Piramitin dört yüzeyinin toplam yüz ölçümü, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

-Büyük Piramit, dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer almaktadır.

-Büyük Piramit,dört ana yöne göre düzenlenerek inşa edilmiştir.

-Piramit aynı zamanda dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu göstermektedirler. Piramiti çeviren taş levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgelerin taş levhalar üstünde gözlenmesiyle günün 0,2419 bölümünde yılın uzunluğu yanlışsız olarak saptanılabiliyordu.

-Büyük Piramit’le dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, Kuzey kutbuyla arasındaki uzaklığa eşittir ve kuzey kutbuyla dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa eşittir.

-Piramitin yüksekliğiyle, çevresi arasındaki oran,bir dairenin yarı çapıyla çevresi arasındaki oranın dengidir. Dört kenarlar "dünyanin en büyük ve çarpıcı üçgenleridir" ünvanına sahiptir.

Gize’den geçen boylam, dünyanın denizleriyle anakaralarını iki eşit parçaya bölmektedir. Bu boylam ayrıca, kara üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olup, bütün yer kürenin uzunluğuna ölçümünde doğal sıfır noktasını oluşturmaktadır.

-Büyük piramitin tepesi Kuzey kutbunu, çevresi ekvatorun uzunluğunu temsil eder.

-Gize piramitleri tahmini olarak M.Ö 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapıldığı zannedilmektedir.

Bunlar; Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir ve isimlerini aldıkları firavunlar tarafından yaptırılmıştır.
-Kefren Piramidi Gize piramitleri dünyanın en büyük piramitlerdir.

-Piramitlerin İçerisindeki Helikopter, Uçak,

Uzay Aracı, Tank Hiyeroglifleri

Bunlarla birlikte ve Mısır’da yüzlerce irili ufaklı piramit bulunmaktadır. Gize piramitlerini diğerlerinden ayıran farkların başında içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamış olmasıdır.

-Keops’un oğlu Kefren için yapılmış piramit 136 metre yüksekliğe sahiptir.

-Kefren piramidinin dış yüzeyinde yer alan kaplamalar bugün sadece tepesinde görülebilmektedir.

-Gize piramitlerinden içi ziyaret edilebilen tek piramit olan Kefren piramidinin mezar odasıdır.

-Piramitler ile ilgili çeşitli matematiksel bulgular arasında ilginç olanları şunlar: Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı yaklaşık olarak güneşle dünya arasındaki mesafeyi vermektedir.

149.504.000km)

-Piramitlerin üzerinden geçen meridyen karaları ve denizleri tam iki eşit parçaya bölmektedir. Keops Piramidinin taban çevresinin, yüksekliğinin 2 katına bölünmesinin pi=3.14 sayısını vermektedir.
62 metre yüksekliği ile Gize Piramitleri içerisinde en küçüğü olan Mikerinos Piramidi Kefrenin oğlu için yaptırılmış.

-Piramitler hala yapımları esnasında ki gizi korumaktadırlar. İşçilerin olağanüstü bir çabayla günde 10 metreküp taşı üst üste koyduklarını kabul edersek keops piramidinde yer alan yaklaşık 2.5 milyon metreküp taş, 250.000 gün, yani yaklaşık 664 yılda yerleştirilebiliyor. Oysa piramitler 20 ila 30 yıl arasında bir sürede tamamlanmıştır.

-Piramitlerin içerisi yazın soğukken, kışın ise sıcaktır.

Büyük Piramitin açıları, Nil nehrinin delta yöresini iki eşit parçaya bölerler.

Gize’deki üç piramit aralarında bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3:4:5’dir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR