Göknur Çekinmez

Göknur Çekinmez

Sıfır Atık Nedir?

Sıfır Atık Nedir?

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan, atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

İsraf edilmeden kullanılan kaynaklar ülke verimliliğini artırmaktadır. Sınırlı kaynaklara sahip olunmasına rağmen ihtiyaçlar gün geçtikçe artmaktadır. Doğal kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılması artan ihtiyaçların karşılanabilmesi için oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı sıfır atık yönteminin önemi tüm dünyada dikkat çekmiş ve uygulama aşamasına geçilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Sıfır Atık uygulaması projeye dönüştürülmüştür. Bu projenin amacı; kaynakların verimli kullanılabilmesi, atık oluşumunun minimuma indirilmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan atıkların türlerine göre ayrı ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilebilmesi ve dolayısı ile çevreye verilen zararın engellenmesidir.

Meydana gelen atıkların geri dönüştürülmeden yok edilmeye çalışılması, doğal kaynaklarımızın olması gerekenden daha hızlı tüketilerek ileride yaşanabilecek çevre ve kaynak sorunlarını beraberinde getirecektir. Bu nedenle var olan doğal kaynakların verimli ve planlı bir şekilde kullanılması ve oluşan atıkların geri dönüşüm sayesinde yeniden kullanılabilir hale gelerek üretime dahil edilmesi hususu büyük önem taşımaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR