Adem Öztürk

Adem Öztürk

Üç Çocuk Teşvik Etmek… Büyük Sorumluluk

Üç Çocuk Teşvik Etmek… Büyük Sorumluluk

Ülkemiz istatistikleri aile ve çocuk konusunda alarm veriyor… Nitelikli nüfus artışı oldukça düşük düzeyde ve durma noktasına gelmiş durumda.

Aile kuran bireylerin yaş ortalamalarının yükselmesi (28-35) genç ebeveyn sayısının azaltmış, orta yaş ebeveynlerinin sayısını artırmıştır. Bu durum da ailelerde orta yaş ebeveyn sendromu ortaya çıkarmış, sağlıklı ve dinç bebek doğumlarını azaltmıştır.

15 Mayıs 2024 tarihli “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi meselenin ciddiyetine dikkat çekmektedir. Genelge yayınlanması her ne kadar durumun ciddiyetinin fark edildiğinin gösterse de çözüm önerisi sunulmaması üzücüdür.

Genelge soyut ifadelerle meseleyi ve tarafları anlatmıştır. Oysa eylem planı oluşturularak birimlerin ilgilerin görevleri açık açık belirlenmeli ve sorumluluklarının açıkça takip edileceği hatırlatılmalıydı.
Anayasa da belirtildiği üzere ailenin korunması için pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.

Genelge bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını doğrudan görevlendirilmiştir.

Ülkemizin 1955-1980 yıllarında Avrupa’ya göre (binde 5-7 arası) doğum oranı hızı nedeniyle nüfusu bir anda artmıştır. O dönemin çağ nüfusu olan insanlar 2025-2050 arasında yaşlı nüfus olarak değerlendirilen kademeye geçecektir.

Bu durum azalan doğum artış hızına bağlı olarak ülkemizi genç nüfuslu ülke statüsünden bir anda çok yaşlı nüfuslu ülke statüsüne katacaktır.

2025-2050 vizyon belgesinde binde 2,5-3,0 doğum hızına ulaşılamaz ise felaket başlangıcı dediğimiz durum ortaya çıkacaktır.

Halen yıllık binde 1.51 olan doğum hızının 2.50 üzerine çıkarılması için derhal çalışmalara başlanması topluma ve milletimize karşı vebal gerektiren bir sorumluluktur. Bugün eylem yapılmaz ise yarın çok geç olacaktır.

Güçlü gürbüz ve sağlıklı nesiller için erken yaş evlilikleri teşvik edilmeli, üç çocuk ve üzeri çocuk sahibi ailelere özel haklar tanınmalıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili yasalarda değişiklik yapılarak;
Aile ve yuva kuran ve çocuk sahibi olana bireylere “Şehit yakınları ve gazilere verilen” ayrıcalıkları doğrudan tanımalıdır.

TOKİ kura çekimlerinde üç ve üzeri çocuklu aileleri kuradan muaf tutarak doğrudan konut sahibi yapmalı
Konut kredilerinde her çocuğa yüzde 10 indirimli, üç çocuk üzerine ise sıfır faizli konut kredisi verilmeli,
Üç çocuk üzeri ailelere ÖTV siz araç verilmeli

Çocuk sayısı üç ve üzeri olan ailelerden emlak vergisi yüzde elli indirimli alınmalı

Üç çocuk ve üzeri ailelerin elektrik su ve doğalgaz faturaları yüzde elli indirimli alınmalı

Üç çocuk üzeri ailelerin çocukları LGS sınavlarında ek puan almalı, nakillerde öncelik hakkı olmalı, bursluluk sınavında ek puan verilmeli

Üç çocuk üzeri aile çocukları ÖSYM sınavlarında ek puan verilmeli

Üç çocuk üzeri aile çocukları KPSS işe alımlarında ek puan ek kontenjan ya da puan verilmeli
Üç çocuk üzeri ailelerin aile geliri asgari ücret iki katına da kadar kısmı gelir vergisinden muaf tutulmalı
Üç çocuk üzeri ailelerin tatil ve turizm gidenlerinde çocuklar için ödenen ücretin devlet tarafından karşılanmalı

Çalışan kadınlarda ücretsiz doğum izni kaldırılmalı, ilk çocuk için asgari ücretin yarısı kadar, ikinci çocuk için asgari ücretin üçte ikisi kadar, üç ve daha fazla çocuk için asgari ücret kadar doğum izni aylığı bağlanmalı

Doğum nedeniyle izne ayrılan kamu görevlisi annelere görevde yükselme ve tayinlerinde üç çocuk üzeri doğumlarda pozitif ayrımcılık yapılmalı

Kariyer çocuk evlilik ikileminde kalan gençlerin hem kariyer hem evlilik hem çocuk yapmalarına fırsat sağlanması amacıyla esnek çalışma ve kısmı zamanlı çalışma teşvik edilmeli ve buna göre işletmeler teşvik edilmeli

Toplu taşıma ücretlerinde çocuk biletleri 18 yaşına kadar ücretsiz olmalı

Genç evliliği teşvik etmek amacıyla Üniversite öğrencisi bursları evli olan ve çocuklu olan öğrencilerde asgari ücret düzeyine çıkarılmalı

Her iş yerinde mutlaka kreş açılması sağlanmalı ve her çocuğun gelişimi özel olarak takip edilmeli
Üç çocuk ve üzeri olan kamu görevlilerinin göreve yükselme ve tayinlerinde pozitif ayrımcılık yapılmalıdır…

Ana kural üç çocuk …

Yukarıda somut olarak anlattığımız ve daha da çoğaltılabilecek öneriler nitelikli anne baba, nitelikli ebeveyn sayısını artırarak doğum hızının artmasın yardımcı olacaktır. Bireylerin gelecek kaygısı nedeniyle aile kurma çekinceleri giderilmiş olacaktır.

Mesele o kadar mühim ki; izahında karşılık koyabileceğimiz en ağır emsal JAPONYA örneğidir. Bugün tedbir almazsak yarın ALLAH muhafaza düşünmek bile korkutuyor insanı.

“Anlayana sivri sinek saz” demiş atalarımız…

Saygılarımla…

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR