Adem Öztürk

Adem Öztürk

Ekonomi Eko Sistemi Ve Toplumsal Gelişim

Ekonomi Eko Sistemi Ve Toplumsal Gelişim

Toplumsal birliğin ve bütünlüğün bozulmasının en önemli sebebi ekonomik buhranlardır. Günümüz devletlerinin ayakta kalmasını sağlayan temel yapı, ekonomide üretim ve teknoloji yönetimidir.

Ekonomi, kendi ekosistemine bağlı olarak sistematik olarak gelişir ve büyür veya yok olur.

Ekonomik sıkıntılar yaşandığında, insanların davranışları gerginleşir ve bu durum toplumu olumsuz etkiler.

Toplumsal travmalar ve şiddet artışı kaçınılmaz olur. Kırılgan ekonomi ani zenginlikler ve ani servet kayıplarına neden olabilir.

Bu da şiddetin artmasına yol açar ve cezaevi ve ıslah evi gibi kurumların kapasitesini artırır. Az sayıda cezaevi, adalet sisteminin işleyişini olumsuz etkiler ve suç işleyenlerin sayısını artırır.

Düzenli ve sistemli toplumlarda cezaevi ve ıslah evleriyle ilgili istatistikler genellikle dengededir.

Ekonomik kırılganlık, sosyal ilişkileri ve sistem olgusunu geri plana atar. Sisteme sahip olma, reform yapma düşüncesi sürekli ertelenir. Ertelenen reform ve çözüm süreçleri, sistemsizliği artırır ve onarılması zor durumlarla karşılaşılır.

Bu nedenle tüm devletlerin en önemli sorunu ekonomik kırılganlıklara çözüm bulmaktır. Devletlerin felsefesi genellikle çıkarlar üzerine kuruludur, ancak insan için vefa, sadakat gibi duyguların önemi büyüktür.

Ülkemizin ve diğer toplumların umutlarını karşılamak için ekonomik ekosistemimizi düzeltmek borcumuzdur.

Ekonomi, eğitim, adalet, güvenlik politikalarını doğrudan etkiler.

Ekonomisini sağlam temeller üzerine oturmayan devletler ve toplumlar önce sosyal sorunlarla karşılaşır, ardından askeri ve güvenlik problemleriyle başa çıkmak zorunda kalır ve yok olmaya başlarlar.

Ekonomi, eğitim, adalet, sağlık ve güvenlik sistemlerini besleyen bir kaynak havuzudur. Havuzun kaynağı kesilirse güvensizlik, umutsuzluk, karamsarlık ve yok oluş gibi sonuçlar ortaya çıkar.

Bu nedenle devletlerin en önemli sorumluluğu ekonomik ekosistemi sağlam temellere oturtmaktır.

Sağlam temeller üzerine oturan, stres ve ekonomik depremlere dayanıklı ekonomi ekosistemini geliştiremeyen devletler, müstemleke devletler muamelesi görmek zorunda kalabilirler.

Ders alınması dileği ile saygılarımla…

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR